Projekti

Potpora Sveučilišta u Zagrebu 2014. – projekt “Javnozdravstveni rizik antimikrobne rezistencije i biogenih amina iz hrane životinjskog podrijetla” (voditeljica: izv.prof. dr. sc. Vesna Dobranić; suradnici: doc. dr. sc. Nevijo Zdolec, prof. dr. sc. Petar Džaja, doc. dr. sc. Krešimir Severin, dr. sc. Ivana Filipović)

Potpora Sveučilišta u Zagrebu 2014. – projekt “Zdravo stado preduvjet kvalitetne i sigurne hrane životinjskog podrijetla” (voditeljica: prof.dr.sc. Suzana Milinković Tur; suradnice: prof. dr. sc. Lidija Kozačinski i izv. prof. dr. sc. Željka Cvrtila Fleck)

PROMISE – “Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise” FP/ EU projekt (voditeljica za HR tim: prof. dr. sc. Estella Prukner Radovčić; suradnica: prof. dr.sc. Lidija Kozačinski)

VIP projekt “Modulacija imunosti zdravlja kao alternativa antibioticima u uzgoju konzumnih životinja (2012-11-17)” (voditeljica: prof. dr. sc. Maja Popović; suradnica: prof. dr.sc. Lidija Kozačinski)

Projekt u okviru studije Hrvatske agencije za hranu “Procjena sigurnosti i kvalitete svježeg mlijek iz mljekomata” (odgovorna osoba prof. dr.sc. Lidija Kozačinski)