O nama

Djelatnosti Zavoda određene Statutom Veterinarskog fakulteta vezane su uz izvođenje nastave u integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju, poslijediplomskom doktorskom i poslijediplomskom specijalističkom studiju. Također, u okviru cjeloživotnog obrazovanja nastavnici Zavoda održavaju tečajeve za doktore veterinarske medicine.

Edukacija studenata obavlja se za samostalno izvršavanje stručnih poslova veterinarskog (veterinarsko – sanitarnog) nadzora u proizvodnji, preradi, pohrani i prometu hrane te u okviru veterinarskog javnog zdravstva. Uz to obavlja se i edukacija studenata i doktora veterinarske medicine za samostalno obavljanje nadzora kakvoće i zdravstvene ispravnosti hrane.

Nastava se odvija u IX. i X semestru u okviru obaveznog predmeta Higijena i tehnologija hrane. Izborni predmeti koji se održavaju na Zavodu su: Kontrola kakvoće i higijenske ispravnosti hrane (X semestar), Veterinarsko zakonodavstvo  u sigurnosti hrane (X semestar), Veterinarsko javno zdravstvo (XI semestar).

U X i XI semestru studenti smjera su u mogućnosti izabrati i sljedeće predmete:

  1. Klaonička kakvoća mesa
  2. Zdravstvena ispravnost i kakvoća ribe
  3. Higijenska ispravnost i kakvoća mesa divljači
  4. Autohtoni mliječni proizvodi
  5. Autohtoni mesni proizvodi
  6. Kakvoća mesa peradi

Poslijediplomska nastava odvija se u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija Higijena i tehnologija hrane životinjskog podrijetla  i Provedba veterinarskih postupaka sigurnosti hrane u klaoničkom objektu (voditelj: prof. dr. sc. Bela Njari). Nastavnici Zavoda sudjeluju u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Veterinarske znanosti. Tako se provode postupci stjecanja doktorata znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, polja veterinarske medicine, grane veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane.

Djelatnici Zavoda obavljaju stručne ekspertize i izrađuju tehnološka rješenja za izgradnju i uređenje objekata za proizvodnju i preradu životinjskih proizvoda (mesa, mlijeka, ribe, jaja i ostalih proizvoda).

Ta značajna djelatnost Zavoda također je potvrđena Statutom fakulteta kao ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti i kakvoće, te unapređenje tehnološkog procesa proizvodnje hrane životinjskog podrijetla uz davanje stručnih ocjena i mišljenja.

Stručna djelatnost Zavoda odvija se u Laboratoriju za kontrolu hrane, koji sa Zavodom čini nedjeljivu cjelinu. Rad laboratorija je nastavak dugogodišnje djelatnosti Zavoda u obavljanju senzorne, kemijske, mikrobiološke i parazitološke analize hrane. Djelatnost laboratorija je uzimanje predmeta ispitivanja na području grada i države, a radi se o ugovorenim poslovima.

Osoblje laboratorija je stručno i tehnički kompetentno za obavljanje svih aktivnosti iz područja ocjene zdravstvene ispravnosti namirnica. Zaposlenici laboratorija su doktori znanosti veterinarske struke i doktori znanosti kemijske struke, te tehnički kadrovi kemijskog profila. Djelatnici laboratorija su članovi Hrvatskog mikrobiološkog društva, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.

Zavod je djelatan u znanstveno – stručnoj suradnji s ostalim istorodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Suradnici Zavoda sudjeluju na domaćim i inozemnim znanstvenim kongresima, simpozijima i savjetovanjima u području higijene i tehnologije hrane, veterinarskog (veterinarsko – sanitarnog) nadzora (inspekcije) kao sastavnice javnog zdravstva te u području sigurnosti hrane.