Djelatnost

U sklopu Zavoda djeluju mikrobiološki, kemijski i organoleptički laboratorij, pa je Zavod, gotovo u cijeloj svojoj povijesti, ovlašten za obavljanje analiza i superanaliza u ocjeni higijenske (zdravstvene) ispravnosti i kakvoće namirnica. Rad laboratorija nastavak je dugogodišnje djelatnosti Zavoda u obavljanju senzorne, kemijske, mikrobiološke i parazitološke analize hrane. Djelatnost laboratorija je uzimanje predmeta ispitivanja na području grada i države, a radi se o ugovorenim poslovima. Stručnjaci Zavoda sudjeluju i u rješavanju konkretnih pitanja koja se tiču unapređivanja proizvodnje namirnica, te u izradi i u ocjeni projekata za izgradnju i uređenje objekata prehrambene djelatnosti.

Osoblje laboratorija je stručno i tehnički kompetentno za obavljanje svih aktivnosti iz područja ocjene zdravstvene ispravnosti namirnica. Zaposlenici laboratorija su doktori znanosti veterinarske struke i doktori znanosti kemijske struke, te tehnički kadrovi kemijskog profila. Djelatnici laboratorija su članovi Hrvatskog mikrobiološkog društva, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.

Značajno je naglasiti sudjelovanje djelatnika laboratorija na mnogim kongresima i savjetovanjima u zemlji i inozemstvu. Objavljeno je više od 300 stručnih i znanstvenih radova u od čega više od 30 u vodećim europskim i svjetskim časopisima (CC) te u našoj zemlji. Ujedno, stručnjaci Zavoda usavršavali su se u svom radu kroz stipendije, studijske boravke, seminare i radionice na institutima i u laboratorijima iz oblasti higijene, zdravstvene ispravnosti i kakvoće namirnica. Jednako tako, stručnjaci Zavoda održavaju tečajeve, radionice i seminare iz područja svoga rada.