Povijest

Zavod je osnovan 1922. godine kao Zavod za higijenu stočnih proizvoda (mesa i mlijeka). U vrijeme osnivanja Zavoda, tj. samo tri godine nakon osnivanja Veterinarske visoke škole (1919.) u Hrvatskoj su ostvarene temeljne pretpostavke primjereno ustrojena veterinarsko-sanitarnog nadzora te obrtničke a potom i industrijske proizvodnje i prerade mesa i ostalih namirnica (iz Bibliografije Zavoda, 1998.).

Dosadašnji predstojnici Zavoda (1923. – 2011..)

1923. – 1925.    prof. dr. sc. T. Savić (v.d.)

1925. – 1932.    prof. dr. sc. J. Sakar (v.d.)

1932. – 1945.    prof. dr. sc. Š. Debelić

1945. – 1972.    prof. dr. sc. M. Francetić

1972. – 1980.    prof. dr. sc. I. Ljubić

1980. – 1984.    prof. dr. sc. J. Živković

1984. – 1986.    prof. dr. sc. K. Pfeifer

1986. – 1999.    prof. dr. sc. J. Živković

1999. – 2005.   prof. dr. sc. M. Hadžiosmanović

2005. – 2012.   prof. dr. sc. Bela Njari

2012. –  2018. prof. dr. sc. Vesna Dobranić

2018. – danas  izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec

Prof. dr. sc. Šimun Debelić rođen je 1902. u Prkovcima kod Vinkovaca. Diplomirao je 1926. a doktorirao 1928. u Zavodu za patologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 1936. a za redovitog profesora 1940.godine. Tu je dužnost obavljao sve do šk. godine 1944./45. Kao sveučilišni docent bio je Šime Debelić 1933. godine na specijalizaciji u Državnom zavodu za veterinarsko-sanitami nadzor namirnica u Berlinu (danas velebni Institut za zdravstvenu zaštitu potrošača i veterinarsku medicinu “Robert von Ostertag”). Prof. Š. Debelić prvi je naš znanstveno educirani nastavnik iz “Higijene i tehnologije namirnica animalnog podrijetla”.


Prof. dr. sc. Mirko Francetić u svojstvu honorarnog predavača iz “Higijene mlijeka i mliječnih proizvoda” služi do 1941., a od tada do 1946. i u svojstvu predavača iz “Tržnog nadzora živežnih namirnica biljnog i drugog podrijetla”. Na taj se način, dr. M. Francetić posvećuje nastavi iz “Higijene namirnica”. Unapređivanju te nastave posvetio je najveći dio svog narednog djelatnog vijeka. Godine 1945. postavljen je za asistenta, a nakon habilitacije od 1946. izabran je za docenta i stekao venia legendi iz predmeta “Higijena mesa i mesnih proizvoda”. Godine 1950. izabran je za izvanrednog a 1960. za redovitog profesora iz “Higijene živežnih namirnica animalnog podrijetla”. Godine 1945. izabran je za v.d. predstojnika, a 1946. za predstojnika Zavoda koju je dužnost neprekidno obavljao 27 godina, sve do umirovljenja 1972. Umro je 1985. u Zagrebu. Prof. Francetić je u svojstvu dekana (1954.-1956.) i prodekana (1956.-1958.) bio veoma djelatan u preustrojstvu nastave, koju je u tom razdoblju objedinio u jedinstveni predmet “Higijena živežnih namirnica animalnog podrijetla”. Bio je osnivač i voditelj istoimenog poslijediplomskog studija od 1961-1972. godine.


Prof. dr. sc. Ivan Ljubić izabran je za asistenta 1958. godine. Rođen je 1921. u Jezeru Klanjičkom, Veliko Trgovišće. Diplomirao je 1958. i doktorirao 1965. godine. Nakon habilitacije izabran je 1968. za docenta, 1972. za izvanrednog profesora a 1978. za redovitog profesora. Prof. Ljubić je zamijenio prof. dr. sc. Francetića na dužnosti predstojnika Zavoda koju je dužnost obavljao od 1972.-1980. Bio je pročelnik poslijediplomske nastave u razdoblju od 1974.-1979. godine. Umirovljen je po vlastitoj želji 1994. godine, a preminuo je 1999. godine u Zagrebu.


Prof. dr. sc. Klara Pfeifer, rođ. Jemrić 1953. godine izabrana je za asistenta u Zavodu. Rođena je 1927. u Zagrebu. Diplomirala je 1952. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je 1972. na matičnom Fakultetu. Nakon habilitacije izabrana je 1976. za docenta, 1978. za izvanrednog i 1984. za redovitog profesora. Predstojnicom Zavoda bila je u razdoblju od 1984.-1986. i tako u povijesti Fakulteta ostala upamćenom kao prvi inženjer kemije u svojstvu redovitog profesora iz Higijene i tehnologije animalnih namirnica i predstojnice istoimenog Zavoda.


Od godine 1961. nastupio je dužnost asistenta u Zavodu Josip Zivković. Rođen je 1938. u Kninu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1961. Magisterij završio je 1965., a doktorirao je 1967. godine. Habilitirao je i stekao zvanje docenta 1972. godine. Za izvanrednog profesora izabran je 1977. a za redovitog profesora 1981. godine. Predstojnik je Zavoda od 1980.-1984. i ponovno od 1986. godine do prerane smrti u veljači 1999.godine. Od 1980. godine bio je voditeljem poslijediplomskih studija za znanstveno usavršavanje i za specijalizaciju. Od 1993. prof. dr. sc. J. Živković bio je gost profesor na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji. Bio je osnivač i predsjednik Hrvatskog udruženja veterinara higijeničara namirnica od 1991. godine i u tom svojstvu član World Association of Veterinarv Food Hvgienist (WAVFH). Bio je predsjednik Programa “EKO-hrana” i Tehničkog odbora “Hrvatska kakvoća” i “Izvorno hrvatsko” za meso i mesne proizvode u okvirima Hrvatske gospodarske komore, predsjednik Državnog povjerenstva za bio-residua i član Znanstvenog savjeta za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva RH (1991.). Godine 1996. prof. dr. sc. Živkovic izabran je za dopisnog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH). Preminuo je u Zagrebu 1999. godine.


Mirza Hadžiosmanović – Rođen u Zagrebu. 1962. završio gimnaziju u Zagrebu. 1969. diplomirao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1969. zaposlen u Mesnoj industriji “Gavrilović” Petrinja, 1970. u Veterinarskoj stanici grada Zagreba – Veterinarska inspekcija “PIK Sljeme”, Zagreb, a od 1971. do danas na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica. 1973. stekao zvanje magistra znanosti iz područja Higijena i tehnologija namirnica animalnog podrijetla. 1975. pohađao tečaj iz mikrobiologije namirnica, Univerzitet u Surrey-u, Velika Britanija, priznat od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). 1978. stekao doktorat znanosti iz područja Higijena i tehnologija namirnica animalnog podrijetla. 1980. postdoktorski studij iz područja “Mikrobiologija i mikrobiološka kontrola živežnih namirnica”, Pasteurov institut u Lilleu i Visokoj veterinarskoj školi u Alfortu, Francuska  (Certificat d’ etude speciale – C. E.S.). 1981. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 1987. izvanrednog profesora, 1993. redovitog profesora, a 1999. redovitog profesora u trajnom zvanju. Voditelj je i suradnik znanstvenih projekata Ministarstva znanosti i tehnologije, projekata Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, te glavni istraživač na projektu EU INCO-PROJECT, FW5, Safety of traditional fermented sausages: Research on protective cultures and bacteriocins, No ICAA4-CT-2002-10037. Bio je voditelj za predmet Higijena i tehnologija namirnica na dodiplomskom studiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, suradnik na dodiplomskom studiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pročelnik poslijediplomskog stručnog studija Veterinarsko-sanitarni nadzor namirnica životinjskog podrijetla  na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pročelnik poslijediplomskog znanstvenog studija Higijena i tehnologija namirnica animalnog podrijetla  na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavač na poslijediplomskom studiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavač na poslijediplomskom studiju Food management, Prehrambeno biotehnološki fakultet. 1987. profesor gost (visiting professor) na Univerzitetu u Tripoliju, Libija za predmet Higijena i tehnologija namirnica. Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.obnašao je i funkciju predsjednika Odjela za higijenu i tehnologiju namirnica Hrvatskog veterinarskog društva 1893,bio je  član Hrvatske mljekarske udruge, Hrvatskog mikrobiološkog društva, Svjetske udruge za znanost o peradi, kao i član uredništva časopisa “Mljekarstvo” i uredništva časopisa “Meso”. Prof. dr. sc. Mirza Hadžiosmanović otišao je u mirovinu 2008. godine.